Pod prąd - Bystrzycą..
- Magdalena Sarnecka
- Danuta i Marek 
  Hiszpańscy.
ATNa-Team
Polecamy:
PROJEKT WSPARLI:
Dzień I
Dzień II
Dziękujemy:
Tekst: Grzegorz Ślusarczyk
Korekta: Maria M. Kozłowska

Grafika / foto: Piotr Ślusarczyk
ATNa
11.09.2015r
Odwiedzamy piękne i ciekawe miejsca. Spotykamy interesujących ludzi.
Dostrzegamy piękno natury...
Chcemy ją poznać, zobaczyć z bliska...
Technika pomocna w utrzymaniu zamknietego eko-systemu  w  akwarium.
Uczymy się i gromadzimy wiedzę...