Dzień I
Dzień II
Dzień III
Dzień IV
   Specjalne   
   podziękowania dla:

-
Konrad Walczak
- Hanna Witkowska
- Grzegorz Witkowski
Tekst: Grzegorz Ślusarczyk
Grafika: Piotr Ślusarczyk
Od źródła... do ujścia rzeki.
Odwiedzamy piękne i ciekawe miejsca. Spotykamy interesujących ludzi.
Dostrzegamy piękno natury...
Chcemy ją poznać, zobaczyć z bliska...
Technika pomocna w utrzymaniu zamknietego eko-systemu  w  akwarium.
Uczymy się i gromadzimy wiedzę...