Wielkopolskie
W województwie znajdują się:

- 1 park narodowy
- 12 parków krajobrazowych
- 96 rezerwatów przyrody
- 32 obszary chronionego krajobrazu
- 3601 pomników przyrody

  Stowarzyszenie
Forum
      
Klub...
Firmy
     Sklepy...

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych:
932,6 tys. ha (9,0% prawnie chronionej powierzchni kraju)
w tym obszary chronionego krajobrazu - 78,9% parki krajobrazowe - 18,5% parki narodowe - 0,9% rezerwaty przyrody - 0,6%
< Źródło: by user:Wulfstan, fixes by user:tsca
v Źródło: Aotearoa at pl.wikipedia
Odwiedzamy piękne i ciekawe miejsca. Spotykamy interesujących ludzi.
Dostrzegamy piękno natury...
Chcemy ją poznać, zobaczyć z bliska...
Technika pomocna w utrzymaniu zamknietego eko-systemu  w  akwarium.
Uczymy się i gromadzimy wiedzę...
POLECAMY w regionie...
ZMIANA REGIONU NA: