Warmińsko Mazurskie
W województwie znajdują się:

- 8 parków krajobrazowych
- 110 rezerwatów przyrody
- 71 obszarów chronionego krajobrazu
- 2576 pomników przyrody
- 18 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

  Stowarzyszenie
Forum
      
Klub...
Firmy
     Sklepy...

W województwie warmińsko-mazurskim jest ponad 3000 jezior.
To krainy słabo uprzemysłowione, stawiające na piękną przyrodę.
Mazury to region, który przyciaga swoimi wspaniałymi jeziorami i nienaruszoną przyrodą.
< Źródło: by user:Wulfstan, fixes by user:tsca
v Źródło: Aotearoa at pl.wikipedia
Odwiedzamy piękne i ciekawe miejsca. Spotykamy interesujących ludzi.
Dostrzegamy piękno natury...
Chcemy ją poznać, zobaczyć z bliska...
Technika pomocna w utrzymaniu zamknietego eko-systemu  w  akwarium.
Uczymy się i gromadzimy wiedzę...
POLECAMY w regionie...
ZMIANA REGIONU NA: