Świętokrzyskie
W województwie znajdują się:

- 1 park narodowy
- 11 obszarów chronionego krajobrazu
- 9 parków krajobrazowych
- 67 rezerwatów przyrody
- 701 pomników przyrody
- 8 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

  Stowarzyszenie
Forum
      
Klub...
Firmy
     Sklepy...

Charakterystycznym elementem województwa są Góry Świętokrzyskie
stanowiące centrum Wyżyny Kieleckiej.
Przez świętokrzyskie przepływają rzeki: Wisła (Górna i Środkowa), Pilica, Nida, Nidzica, Lubrzanka, Kamienna, Czarna Włoszczowska, Czarna Konecka, Czarna Staszowska, Wschodnia i wiele mniejszych.
< Źródło: by user:Wulfstan, fixes by user:tsca
v Źródło: Aotearoa at pl.wikipedia
Odwiedzamy piękne i ciekawe miejsca. Spotykamy interesujących ludzi.
Dostrzegamy piękno natury...
Chcemy ją poznać, zobaczyć z bliska...
Technika pomocna w utrzymaniu zamknietego eko-systemu  w  akwarium.
Uczymy się i gromadzimy wiedzę...
POLECAMY w regionie...
ZMIANA REGIONU NA: