Małopolskie
W województwie znajdują się:

- 6 parków narodowych
- 11 parków krajobrazowych
- 10 obszarów chronionego krajobrazu
- 84 rezerwatów przyrody
- 2189 pomników przyrody

  Stowarzyszenie
Forum
      
Klub...
Firmy
     Sklepy...

Na terenie województwa dominuje zlewisko Morza Bałtyckiego z dorzeczem Wisły - zajmuje ok. 90% powierzchni.
W południowo-zachodniej części województwa zlewisko Morza Czarnego łączy się z dorzeczem Dunaju.
< Źródło: by user:Wulfstan, fixes by user:tsca
v Źródło: Aotearoa at pl.wikipedia
Link do forum o tematyce jeziora Tanganika.
Link do importera ryb z afryki i ameryki polodniowej.
OFERTA RYB - JEZIORO TANGANIKA
OFERTA RYB - BRAZYLIA
ul. Czarnogórska 14, 30-638 Kraków, wjazd od ul. Włoskiej 11.
Odwiedzamy piękne i ciekawe miejsca. Spotykamy interesujących ludzi.
Dostrzegamy piękno natury...
Chcemy ją poznać, zobaczyć z bliska...
Technika pomocna w utrzymaniu zamknietego eko-systemu  w  akwarium.
Uczymy się i gromadzimy wiedzę...
POLECAMY w regionie...
ZMIANA REGIONU NA: