Łódzkie
W województwie znajdują się:

- 89 rezerwatów
- 7 parków krajobrazowych:

  Stowarzyszenie
Forum
      
Klub...
Firmy
     Sklepy...

Sieć rzeczna tego regionu powiązana jest z działem wodnym biegnącym
przez środek województwa z południa na północ oraz z dolinami rzek: Warty na zachodzie, Pilicy na wschodzie i Bzury na północy. Obszary wododziałowe są terenem wypływu licznych rzek, rzeczek oraz bezimiennych cieków. Stanowią one część dorzeczy rzek województwa łódzkiego: Warty, Pilicy i Bzury.
< Źródło: by user:Wulfstan, fixes by user:tsca
v Źródło: Aotearoa at pl.wikipedia
Odwiedzamy piękne i ciekawe miejsca. Spotykamy interesujących ludzi.
Dostrzegamy piękno natury...
Chcemy ją poznać, zobaczyć z bliska...
Technika pomocna w utrzymaniu zamknietego eko-systemu  w  akwarium.
Uczymy się i gromadzimy wiedzę...
POLECAMY w regionie...
ZMIANA REGIONU NA: